Narva 6. Kool

Filmi prooviseanss
Filmi prooviseanss
Õpilasesindus aitab ühiselt lahendada kollektiivseid küsimusi, korraldada üritusi, mitmekesistada koolielu ning täita see huvitavate tegevustega.
Sel õppeaastal otsustas õpilasesindus kaks korda kuus aulas korraldada filmiseanssi. 16.novembril toimus filmi – ALFA – vaatamine. Õpilasesinduse meeskond loodab, et filmide näitamine ja elav suhtlus õpilastega muutuv meie koolis heaks traditsiooniks ning õpilased ootavad rõõmuga iga uut kohtumist ja toetavad sarnaseid ideid.

Пробный киносеанс
Ученическое представительство помогает вместе решать коллективные вопросы, организовывать мероприятия, разнообразить школьную жизнь и наполнить её интересными делами.
В этом учебном году УП решило два раза в месяц в актовом зале проводить киносеанс. И 16 ноября состоялся показ фильма - АЛЬФА. Команда УП надеется, что проведение показов фильмов и живое общение с ребятами, станет доброй традицией в нашей школе, и ученики с радостью будут ждать каждой новой встречи, поддерживая подобные идеи.


16-11-2018