Narva 6. Kool

Tundke liikluseeskirju paremini kui korrutustabelit
Tundke liikluseeskirju paremini kui korrutustabelit
18.oktoobril toimus aulas 1, 2 ja 4-ndate klasside õpilastele liikluseeskirjade teemaline tund „Tundke liikluseeskirju paremini kui korrutustabelit“.
LE teemale pühendatud üritused on laste õpetamises alati väga aktuaalne, ning kooli põhiülesanne on teha nii, et tänavad ja teed muutuksid väikestele jalakäijatele turvaliseks. Tund algas esitlusest, mille viis läbi noorsoopolitseinik Andrei Sobolev, kes tuletas meelde põhilised liiklusreeglid, mille järgmine on vajalik linnas turvaliseks liiklemiseks. Seejärel juba mängulises vormis kordasid kõik osalejad liikluseeskirja reegleid, lahendasid mõistatusi, vastasid küsimustele ning liikuvate mänguide abil õppisid ning kinnistasid õpitud materjali.

Знайте правила дорожного движения лучше, чем таблицу умножения
18 октября для учеников 1-х,2-х, и 4-х в актовом зале состоялось занятие по безопасности дорожного движения « Знайте правила дорожного движения лучше, чем таблицу умножения».
Мероприятия, посвящённые теме ПДД, всегда актуальны в обучении детей, и основная задача школы сделать так, чтобы улицы и дороги стали безопасными для маленьких пешеходов. Занятие началось с презентации , которую провел инспектор молодежной полиции Андрей Соболев, напомнив об основных правилах, соблюдение которых необходимо для безопасного передвижения по городу. А затем в игровой форме все учащиеся повторяли правила дорожного движения, отгадывали загадки, отвечали на вопросы и с помощью подвижных игр изучили и закрепили пройденный материал.
18-10-2018