Narva 6. Kool

Õppenõukogu koosolek
Õppenõukogu koosolek toimub esmaspäeval, 18. juunil 2018. a, ruumis 22.
Põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.

Kooli juhtkond

18-06-2018