Narva 6. Kool

Teade õppenõukogu koosoleku toimumise kohta
Õppenõukogu koosolek toimub kolmapäeval, 30. mail 2018. a, ruumis 22.
Õppenõukogu päevakorras on kooli arengukava kohta arvamuse andmine

Kooli juhtkond

22-05-2018