Narva 6. Kool

Teade hoolekogu koosoleku toimumise kohta
Hoolekogu koosolek toimub teisipäeval, 29. mail 2018. a, ruumis 1.
Hoolekogu päevakorras on kooli arengukava kohta arvamuse andmine

Kooli juhtkond

22-05-2018