Narva 6. Kool

Koostöö Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga
Koostöö Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga
Koostöö raames Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga, 21. ja 22. mail viisid 3.kursuse tudengid Tatjana Mišina, Jelizaveta Golubeva ja Juliana Lubnevskaja meie koolis 4a, 5a ja 6c klasside õpilastele läbi tunnid noorte aktiivmeetodite kasutamisega õpiprotsessis...
Tundide ajal jagunesid õpilased gruppidesse, osalesid viktoriinis, aruteludes, täitsid ülesandeid ja vastasid küsimustele:
- Milline mõju on olemas? Kes, laste arvates, mõjutab kõige rohkem nende otsuseid? Selgitada, mis on eakaaslaste mõjutamine?
- Mida ma oskan ning mida ma tahan õppida? Leida enda ja klassikaaslaste positiivseid omadusi.
- Kuidas suitsetamine mõjutab inimest? Miks inimesed hakkavad suitsetama ning millised tagajärjed sellest tekkivad? Kuidas öelda ei!
- Millist infot saavad õpilased meediast? Milline reklaam neid huvitaks? Leida reklaamistrateegiad. Reklaamida ühte toodet või teenust.

Tunnid möödusid väga huvitavalt, kaasakiskuvalt ja viljakalt. Kõik osalejad andsid positiivse tagasiside ning avaldasid soovi osaleda sellises ürituses ka edaspidi.

Сотрудничество с Нарвским колледжем Тартуского университета
В рамках сотрудничества с Нарвским колледжем Тартуского университета 21 и 22 мая в нашей школе для учеников 4 а, 5 а, 6а , 6с классов студентки 3 курса Татьяна Мишина, Елизавета Голубева и Юлиана Лубневская провели обучающие уроки с использованием активных молодежных методов в учебном процессе.
Во время уроков ребятам предстояло разбиться на группы, поучаствовать в викторине, принять участие в обсуждениях , выполнить задания и ответить на вопросы:
- Какое влияние бывает? Кто, по мнению ребят, влияет больше всего на их решения? Объяснить, что такое давление сверстников?
- Что я умею, и чему я хочу научиться? Найти положительные качества у себя и одноклассников.
- Как влияет курение на человека? Почему люди начинают курить, и какие последствия при этом возникают? Как научиться говорить – нет!
- Какую информацию получают ученики из медиа? Какая реклама их бы заинтересовала? Найти рекламные стратегии. Прорекламировать один продукт или услугу.
Уроки прошли очень интересно, увлекательно и плодотворно. При получении обратной связи все участники дали положительные отзывы и высказали пожелание принять участие в подобном мероприятии в будущем


21-05-2018