Narva 6. Kool

Fotokonkurss „Kui kaunis on maailm – vaata!“
Fotokonkurss „Kui kaunis on maailm – vaata!“
28.septembril toimus aulas fotokonkursi esitlus teemal „ Kui kaunis on maailm – vaata!“.
Konkursi eesmärkideks ja ülesanneteks olid:
- luua tingimused õpilaste loominguliste võimete väljaselgitamiseks ja arendamiseks
-soodustada loomingulist eneserealiseerimist
-arendada ümbritseva maailma esteetilist tajumist
Konkursist võtsid osa - 3b ja 4-9 klasside õpilased, õpetajad, lapsevanemad. Konkurss toimus järgmistes nominatsioonides:
Loodus - «Ümbritseva maailma ilu» Loomad - «Meie väiksemad vennad»
Sport - «Valmistume olümpiaadiks»
Harrastused - « Minu hobi -….. »
Konkursi korraldaja on õpilasomavalitsus, Kokku saadeti konkursile ligi 100 tööd, mille seast valiti välja kõige eredamad, värvikirevamad, mis kajastasid reisimist ja puhkust, harrastusi ja saavutusi ning muidugi truid sõpru.
Konkursist võtsid aktiivselt osa 3 b klassi õpilased, nende töö „Perekondlik Laev“ saavutas väärika koha. Samuti osalesid 6b klassi, 7b klassi, 8a klassi ja 9a klassi õpilased.
Kõige algatusvõimelisemaks osalejaks, kes esitas konkursile 25 tööd, oli 8a klassi õpilane Darja Tšernavina.
Õpilasesinduse komisjoni valiku tulemusel määrati kindlaks võitjad –
Nominatsioon Loodus - «Ümbritseva maailma ilud » - 7a klassi õpilane Viktoria Rjabtšikova
Nominatsioon Loomad - «Meie väiksemad vennad»- 7b klassi õpilane Jelizaveta Vinogradova
Nominatsioonis Sport - «Valmistume olümpiaadiks»- 6b klassi õpilane Rustam Alimkin
Nominatsioon Harrastused - « Minu hobi -….. » -8a klassi õpilane Darja Tšernavina
Kõik võitjad autasustati magusate auhindadega.
Täname kõiki osalejaid ja soovime uusi loomingulisi saavutusi, võite kõikidel konkurssidel ja võistlustel!

Фотоконкурс «Как прекрасен этот мир – посмотри!».
28 сентября в актовом зале состоялась презентация фотоконкурса на тему: «Как прекрасен этот мир – посмотри!»
Целями и задачами конкурса являлись
-создать условия для выявления и развития творческих способностей учащихся
-способствовать творческой самореализации
-развивать эстетическое восприятие окружающего мира
Участники конкурса - ученики 3б и 4-9 классов, учителя, родители Конкурс проводился по следующим номинациям:
Природа - «Красота окружающего мира »
Животные - «Братья наши меньшие»
Спорт - «Готовимся к Олимпиаде»
Увлечения - « Моё хобби -….. »
Организатором конкурса является УП. Всего в конкурсе было представлено около 100 работ, среди которых были отобраны самые яркие, красочные, отражающие дух путешествий и отдыха., увлечений и достижений , и конечно же верных друзей.
Активно в конкурсе приняли участие ученики 3б класса их работы «Семейный Ковчег» заняли на выставке достойное место, 6б класс, 7а, класс, 7б класс, 8а и 9а класс. А самым инициативным участником, представившим на конкурс 25 работ, стала ученица 8а класса Дарья Чернавина.
В результате конкурсного отбора комиссией УП были определены победители –
В номинации природа - «Красота окружающего мира » - ученица 7а класса Виктория Рябчикова
В номинации животные - «Братья наши меньшие»- ученица 7б класса Елизавета Виноградова
В номинации Спорт - «Готовимся к Олимпиаде»- ученик 6б класса Рустам Алимкин
В номинации Увлечения - « Моё хобби -….. » -ученица 8а класса Дарья Чернавина.
Все победители были награждены сладкими призами.
Благодарим всех участников и желаем новых творческих свершений, побед во всех конкурсах, соревнованиях и состязаниях!








01-10-2018