Narva 6. Kool

Eesti 100-le sünnipäevale pühendatud mängud
Eesti 100-le sünnipäevale pühendatud mängud
Kogu õppeaasta jooksul pühendasid 4-7-ndate klasside õpilased end Eesti tundmaõppimisele ning osalesid intellektuaalsete mängude sarjas, mis oli pühendatud meie riigi sajandale sünnipäevale.
Maikuus jõudsid lapsed finišisse ning panid oma teadmised proovile 4.mängus «Huvitav…», mis sisaldas 3 ülesannet: vastata küsimustele, lahendada ristsõna ning tunda ära kuulsad inimesed, kes on panustanud riigi arengusse. Kõik mängud olid väga huvitavad ning õpetlikud!
Täname siiralt Narva noortekeskuse spetsialiste suurepärase mängu, hästi läbimõeldud ülesannete eest ning loodame edasisele koostööle!

Игры, посвящённые столетию Эстонии
В течение всего учебного года ученики 4-х-7-х классов посвятили изучению Эстонии и приняли участие в серии интеллектуальных игр, посвящённых столетию нашей страны.
В мае месяце ребята вышли на финишную прямую и проверили свои знания в 4 игре « Интересно о…», которая включала в себя 3 задания: ответить на вопросы, отгадать кроссворд и узнать знаменитых людей, которые внесли свой достойный вклад в развитие страны. Все игры были максимально интересными и познавательные!
Искренне благодарим специалистов Нарвского молодежного центра за отличную игру, хорошо продуманные задания и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

11-05-2018