Narva 6. Kool

Õppefoorum
Õppefoorum
12.septembril 2018 toimus KM Rugodiv õppefoorum Ida-Virumaa noorsootöötajatele.
Ürituse korraldajateks oli Narva noortekeskus ENTK toetusel projekti „Kirde Noored“ raames, samuti Narva Linnavalitsuse kultuuriosakond. Kavas oli: loovesitlused, ebatavalised ettekanded, grupitöö, esitlus suurel laval, loovtööde kaitsmine.
Foorumi vabatahtlikud, samuti osalejad ja tantsu Startin`i korraldajad olid meie kooli õpilased Darja Martšenkova ja Ilona Solovjova, tänu kellele said kõik osalejad võimsa positiivsuse ja energia laengu.

Обучающий форум
12 сентября 2018 года в ДК «Ругодив» состоялся обучающий форум для молодежных работников Ида-Вирумаа.
Организаторами мероприятия являлся Нарвский молодежный центр при поддержке ENTK в рамках проекта «Kirde Noored», а также Отдел Культуры Нарвской городской управы
. В программу входили: творческие презентации, необычные доклады, работа в группах, представление на большой сцене, защита творческих работ. Волонтерами форума, а так же участниками и организаторами танцевального Стартина, являлись ученицы нашей школы Дарья Марченкова и Илона Соловьева, благодаря им все участники получили мощный заряд позитива и энергии.


12-09-2018