Narva 6. Kool

EV 100-ndale sünnipäevale pühendatud muusika üritust
EV 100-ndale sünnipäevale pühendatud muusika üritust
21.02.18.a Narva 6.kooli aulas toimus EV 100-ndale sünnipäevale pühendatud muusikaüritus.
Kuus meeskonda 7А, 7B, 8А, 8B, 9А ja 9В klassidest kuulasid Darja Martšenkova huvitavat esitlust Eesti ja Narva linna kultuuritegelastest, Eesti laualupeo ajaloost ja traditsioonidest, samuti Eesti silmapaistvatest popmuusika esindajatest. Saadud teadmised kinnitati viktoriiniga.
Kõige täpsem ja kiirem oli oma vastustega 7A klassi meeskond (D.Blitsõn, А.Vassina, D.Tšernavina. A.Ponomarjova, V.Morozova ja J.Tahtarova). Teise koha said 8A klassi õpilased (J.Pavlova, V.Kondratjuk. I.Solovjova, A.Beljajeva. A.Fjodorova ) ja kolmanda koha 9A meeskond ( J.Ševtsova, J.Petrova, A.Talanova, N.Masjukov, P.Volkov ). Loomingulise ülesande lahendamisel pingutasid kõik väga. Õpilased jõudsid lühikese aja jooksul välja mõelda ja ellu viia plakatid. Oma töid esitleti väga huvitavalt.
Eriti jäid meelde 7A klassi õpilase D.Blitsõni ja 8B klassi õpilase V.Koroljaki presentatsioonid. Ürituse lõpus tulid kõik osalejad lavale ning tantsisid eesti mängulaulu «Kaks sammu sissepoole».
Tänan kõiki aktiivse osalemise eest. Saalis valitses loominguline õhkkond.
Kõik osalejad ja eriti Darja Martšenkova – oldi tublid!

N.Sazonova
muusikaõpetaja


Мероприятие по музыке посвящённое 100-летию ЭР
21.02.18 в актовом зале Нарвской школе №6 прошло мероприятие по музыке посвящённое 100-летию ЭР.
Шесть команд из 7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А и 9В классов слушали интересный доклад Дарьи Марченковой про важных культурных деятелей Эстонии и города Нарвы, об истории и традициях певческого праздника в Эстонии, а также о ярких представителях популярной музыки Эстонии.
После ученики закрепили свои знания викториной. Самым точным и быстрым в своих ответах оказалась команда 7А класса ( Д. Блицын, А. Васина, Д. Чернавина, А. Пономарёва, В. Морозова, Е. Тахтарова ).
Второе место получили учащиеся 8А класса ( Я. Павлова, В. Кондратюк, И. Соловьёва, А. Беляева, А. Фёдорова ) и третье место у команды 9А класса ( Ю. Шевцова, Е. Петрова, А. Таланова, Н. Масюков, П. Волков ).
В творческом задании все очень постарались. Учащиеся за короткий срок успели придумать и создать плакаты.
Они интересно представили свои работы. Особенно запомнились презентации ученика 7А класса Д. Блицына и В. Короляк ученицы 8Б класса. В конце мероприятия все участники вышли на сцену и танцевали eesti mängulaul « Kaks sammu sissepoole».
Спасибо за активное участие.
В зале царила творческая атмосфера. Все участники и ведущая Дарья Марченкова были молодцы.

Н. В. Сазонова
учитель музыки26-02-2018