Narva 6. Kool

Väikeste heategude maailm Мир маленьких добрых дел
Väikeste heategude maailm
«Oma kätega tehtud kingitus Eesti 100.sünnipäevaks!» - nii kõlas esimene päevakorrapunkt õpilasesinduse koosolekul sel aastal.Välja oli pakutud rohkelt mõtteid, plaane ja ideid, mis otsustati ühendada – „Väikeste heategude maailma“. Heateod võivad olla küll väikesed, kuid kellelegi väga vajalikud, mõnikord isegi eluliselt tähtsad. Näiteks loomadele ja lindudele. Nii saigi ühehäälseks otsuseks kõikide õpilasesinduse liikmete osalemine aktsioonis „tehtud hoolega“. Abi järele pöördusid õpilased tehnoloogia õpetaja Juri Vissarionovi poole, kes koos 5c, 6a, 7a ja 8a klasside õpilastega toetas heategu – valmistada talvituvatele lindudele söögimajad. Linnumajad said mugavad ja soojad, sinna pandi seemneid, leiba ja teri. Ning juba 7.veebruaril riputasid lapsed uued lindude söögimajad kooli lähedal asuvatele puudele ning jälgivad igapäevaselt söögi olemasolu ja vaatlevad uusi saabuvaid sulelisi külastajaid. Väikesest heateost sai suur heategu. Aktsioonis osalejad tunnevad uhkust ja rõõmu sellest, et andsid oma panuse looduse abistamisse ning kandsid hoolt selle eest, et kevadel tänuna kuulata lindude lõbusat siristamist.

Мир маленьких добрых дел
«Подарок к 100-летию Эстонии своими руками!» - так значился основной пункт в повестке собраний УП в этом год. Было предложено множество мыслей, планов и идей, которые решили объединить в одно - «Мир маленьких добрых дел». Добрые дела могут быть вполне себе маленькими, но кому-то очень нужными, иногда просто жизненно важными. Например, для животных и птиц. Так единогласным решением стало участие всех членом УП в акции «Сделано с заботой». За помощью ребята обратились к учителю технологии Юрию Виссарионову, который вместе с учениками 5 c, 6а,7а и 8а классов поддержал доброе дело - изготовить кормушки для зимующих птиц. Птичьи домики получились уютные и теплые, их наполнили семечками, хлебом и крупой. И уже 7 февраля ребята развесили на деревья, находящиеся вблизи школы новые кормушки, и теперь ежедневно следят за наличием корма и наблюдают за новыми пернатыми гостями. Маленькое доброе дело стало большим добрым делом. Участники акции чувствовали гордость и радость от того, что внесли свой вклад в помощь природе и позаботились о ней, чтобы весной услышать в благодарность веселое щебетание птиц.


07-02-2018