Narva 6. Kool

Ärge kartke eksperimenteerida!

Ärge kartke eksperimenteerida!
Kas tahaksite käia tavalises koolis, kus toimuvad ebatavalised tunnid?
Kehalise kasvatuse tund, rohkem kui ükski teine, pakub õpilastele rõõmu: liikumine on ju rõõm kasvava organismi jaoks. Ning kui õpetaja korraldab tunni läbimõeldult, siis muutub kehalise kasvatuse tund lastele peoks. See vastab lapse füsioloogiale ja psühholoogiale samamoodi nagu ka püüdlusele kõige uue ja ebatavalise poole. Sellest lähtuvalt tehti õpilasesinduse ühel istungil ettepanek valmistada aulas ette lõbusad mängulised tegevused, mida võiks kasutada nii vahetundides kui ka tundides. Loogiline mõtlemine, tähelepanu, analüüs, huvi, sihikindlus, töökus, positiivsus, julgus – kõike seda said 8.veebruaril tunda meie kooli õpilased aulasse tulles. Kõik see soodustab veel õpilaste tunnetusliku ning liikumisaktiivsuse taseme tõstmist. Tänane päev andis meile võimaluse teha järelduse, et õpilasi on vaja kaasata aktiivsesse loometegevusse. Seda võib soodustada mittestandardsete tundide ja vahetundide kasutamine meie koolis, mis on liitunud vabariikliku programmiga „ Liikuma kutsuv kool“.

Не бойтесь экспериментировать!
А вы бы хотели отправиться в обычную школу, где будут проходить необычные уроки?
Урок физической культуры, более чем какой-либо другой урок, таит в себе для ребёнка радость: ведь движение - радость для растущего организма. И если учитель чётко организует занятие, то урок физической культуры для них превращается в праздник. Это соответствует физиологии и психологии ребёнка, так же, как и стремление по всему новому и необычному. Исходя из этого, на одном из заседаний УП было предложено подготовить в актовом зале веселые игровые занятия, которыми можно пользоваться как на переменах, так и на уроках. Логическое мышление, внимание, анализ, интерес, настойчивость, трудолюбие, позитив, смелость - всё это смогли ощутить 8 февраля ученики нашей школы, придя в актовый зал, а ещё всё это способствует повышению уровня познавательной и двигательной активности учащихся. Сегодняшний день позволил нам сделать вывод о том, что учащихся необходимо включать в активную творческую деятельность. Этому может способствовать применение нестандартных форм уроков и перемен в нашей школе присоединившейся к Республиканской программе - Школа, призывающая к движению.
08-02-2023