Narva 6. Kool

Rahvusvaheline turvalise interneti päev

Rahvusvaheline turvalise interneti päev
Igal aastal tähistatakse veebruarikuu teisel teisipäeval rahvusvahelist turvalise interneti päeva – sel aastal sattus see 7.veebruarile.
Kuigi õpilased õpivad nutivahendeid kasutama hämmastavalt kiiresti, siis mitte alati nad ei mõista oma tegevuse tagajärgi või netis nähtu sisu, seepärast on nutimaailmas meeldivaks ja turvaliseks ajaveetmiseks vajalikud samasugused sotsiaalsed oskused nagu ka reaalses maailmas. Iga tegevus Internetis jätab oma jälje. Küberkiusamine on üks kiusamise vorme, millel on kõik universaalsed kiusamise tunnused, lisaks üks eripära. Küberkiusamine on kellelegi tahtlik korduv kahju tekitamine elektrooniliste seadmete või suhtluskeskkonna kasutamisega. Käitumine internetis, küberturvalisuse mõiste, suhtluskultuur nutikeskkonas… neile ja paljudele teistele küsimustele said 4a, 5a ja E1 klassi õpilased vastused 7. ja 8.veebruaril. Lisaks töötasid õpilased välja ja panid kirja 8 reeglit enda ja oma perekonna jaoks, mida on vaja järgida iga kord internetti kasutades.
Kõik loetletud tegevused vastavad „Kiusamisest vabaks!“ programmi eesmärkidele, mida realiseeritakse MTÜ Lastekaitse Liidu poolt ja mis soodustab kiusamisvaba õppekeskkonna loomist

Всемирный день безопасного Интернета
В 2021 году Всемирный день безопасного Интернета приходится на 7 февраля. И хотя ученики и учатся пользоваться цифровыми инструментами поразительно быстро, но они не всегда умеете понять последствия своих поступков или суть того, что видят в сети, поэтому для приятного и безопасного времяпрепровождения в цифровом мире нужны те же самые социальные навыки, что и в реальном мире. Каждое действие в Интернете оставляет свой след. Кибербуллинг – одна из форм травли (буллинга), обладающая всеми универсальными признаками травли, а также одной особенностью. Кибербуллинг – это намеренное неоднократное причинение кому-либо вреда с использованием электронных устройств или цифровой среды общения. Поведение в интернете, понятие кибербезопасности, культура общения в цифровой среде…. на эти и многие другие вопросы 7 и 8 февраля смогли ответить ученики 4а,5а и Е1 классов. А ещё ребята разработали и записали 8 правил для себя и своей семьи, которым необходимо следовать каждый раз, когда пользуешься интернетом.
Все перечисленные задания соответствуют целям программы «Освободимся от травли!», реализуемой под эгидой некоммерческой организации Союз защиты детей (MTÜ Lastekaitse Liit), и способствуют созданию учебной среды, в которой нет места травле.


07-02-2023