Narva 6. Kool

Projekt «Kultuurisaadiku programm“

Projekt «Kultuurisaadiku programm“
08.02.2023.a toimus Jõhvis esimene kohtumine Kultuurisaadiku programmi projekti raames.
Projektis osalevad Ida-Virumaa õpetajad, sealhulgas ka Narva 6.kooli õpetajad.
Antud projekti esimesel kohtumisel räägiti õpilaste kaasamisest eesti kultuuri mitteformaalse hariduse kaudu: ooperi-, balleti- ja teatrietenduste, kirikute, muuseumide jm külastused. Ajakirja „Akadeemia“ peatoimetaja T.Kiho rääkis eestlaseks jäämise kunstist, Kohtla-Järve riigigümnaasiumi direktor H.Agur esines teemal „Haridus ja kultuur – koos või eraldi?“.
Kohtumine lõppes muusikalise tervitusega Pille Lille muusikafondist – Jaan Ots (klaver) ja Neeme Ots (trompet).

Проект «Kultuurisaadiku programm“
08.02.2023 в Йыхви состоялась первая встреча в рамках проекта «Kultuurisaadiku programm“.
В проекте принимают участие учителя Ида- Вирумаа, в том числе и учителя Нарвской школы №6 .
В первую встречу данного проекта рассказывали о приобщении учеников к эстонской культуры посредсвом неформального образования: посещения оперы, балета, театра, кино, церкви, музеев и пр. Главный редактор журнала Академия Т. Кихо рассказал об «Искусстве оставаться эстонсцем», директор гимназии Кохтла-Ярве Х. Агур выступил на тему «Образование и культура- вместе или отдельно?».
Встречу завершили музыкальным приветствием от музыкального фонда Pille Lill- Jaan Ots (фортепиано) и Neeme Ots (труба).
08-02-2023