Narva 6. Kool

Sportlik quest-mäng «STAR-START»

Sportlik quest-mäng «STAR-START»
10.juunil toimus 6.-9.klasside õpilasesinduse meeskonnale sportlik quest-mäng «STAR-START».
Päeva jooksul viidi läbi kompleksspordivõistlused järgmistel aladel В:
10.30- 11.30 kepikõnd 5 km – kepikõnni tehnika ning üldise vastupidavuse arendamine, samuti tervise tugevdamine ning iseseisvate harjutuste läbiviimise oskuste kujundamine
-Spordimängud: «VÕIDUJOOKS TERVISE JÄRGI »
- quest-terviserada «MITTE kadunud metsas»
- «Kes on kõige täpsem?»
-Autasustamine. Tagasiside.
Päevakava oli huvitav ja tihe. Kõik sportliku questi etapid möödusid aktiivses võitluses ning kõik võistkonnad püüdsid finišisse tulla esimesena. Igal võistluse etapil teavitati osalejaid ülesannetest erinevate füüsiliste harjutuste täitmise kohta: võidujooks erinevate takistuste ületamiseks, hüpped pallidega, hüppenööridega, rõngastega, sihtmärkidesse sattumine. Kõik harjutused olid suunatud mitmekülgsele kehalisele arengule. Füüsilise koormuse oskuslik vaheldus aitas kõikidel osalejatel aktiivselt püsitatud ülesandeid täita. Questi programmi olid lisatud mitte ainult füüsilised harjutused, vaid ka mõtlemist, tähelepanelikkust, sihikindlust, osavust arendavad harjutused. Põnevust lisas programmi huumoriülesannete lisamine. See kutsus esile elavdatud huvi kõikide spordivõistlustel osalejate seas ning võistkondadele püsitatud ülesanded olid võimalik täita ainult teineteise abistamisel ja toetusel.
Toimunud spordipidu ühendas noori, mitte keegi ei jäänud ükskõikseks. Sportlikus quest-mängus „STAR-START“ osalemisega tundsid noored end tõelise meeskonnana! Võistlused muutusid spordi, tervise ja nooruse peoks! Kõiki osalejaid autasustati magusate auhindadega, samuti said nad positiivseid emotsioone ja reipust. Lapsed said suurepärase võimaluse osaleda suvepuhkusel ning tänavad ja tunnustavad toetuse ning projekti „STAR-START“ elluviimise eest.
Tagasiside:
Täname Narva noortekeskust huvitava sportliku questi „STAR-START“ korraldamise eest. Selline klassivälise töö vorm kehalise kasvatuse osas toetab õpilaste kaasamist süsteemselt spordiga tegelema, suurendab huvi teatud spordiala arendamise vastu, soodustab mitmekülgsete füüsiliste omanduste arendamist: kiirus, osavus, jõud, paindlikkus, hüppevõime, liigutuste koordineerimine. Samuti arendab ja tugevdab tahtejõudu, visadust, tugevust, meelekindlust, võidutahet ning laste kollektiivi tugevdamist.

Конкурс молодежных проектов – 2022
Спортивно игровой квест «STAR-СТАРТ»

10 июня в Narva-Jõesuu для команды УП 6-х-9-х классов состоялся спортивно игровой квест «STAR-СТАРТ».
В течение дня был проведен комплекс спортивных соревнований по следующим видам: 10.30- 11.30 Скандинавская ходьба 5 км-обучение техники скандинавской ходьбы и развитие общей выносливости, а также укрепление здоровья и формирование навыков проведения самостоятельных занятий
-Спортивные игры: «ЗА ЗДОРОВЬЕМ – НАПЕРЕГОНКИ »
- Квест - Тропа здоровья «НЕ пропавшие в лесу»
- «Kтo caмый мeткий?»
-Награждение. Обратная связь
Программа дня была интересной и насыщенной.
Все этапы спортивного квеста проходили в активной борьбе, и все команды стремились прийти к финишу первыми. На каждом этапе состязаний перед участниками были озвучены задания на выполнение различных физических упражнений: бег на скорость с преодолением различных препятствий, прыжки с мячами, обручами, скакалками, попадание в цель. Все упражнения были направлены на разностороннее физическое развитие. Грамотное чередование физической нагрузки помогало всем участникам активно выполнять поставленные задачи. В программу квеста были включены задания не только на физическое развитие, но и задания, способствующие развитию мышления, внимательности, целеустремленности, ловкости. Увлекательности добавило включение в программу соревнований юмористических заданий. Это вызывало оживленный интерес у всех участников спортивного мероприятия, а поставленные задачи для команд, возможно, было выполнить только при оказании взаимопомощи и поддержки друг друга.
Проведенный спортивный праздник сплотил ребят, никого не оставил равнодушным. Участвуя в спортивно игровом квесте «STAR-СТАРТ» ребята почувствовали себя настоящей командой ! Соревнования стали праздником спорта, здоровья и молодости! Все участники были награждены сладкими призами, а также отличным зарядом бодрости и положительными эмоциями. Ребята получили отличную возможность стать участниками летнего отдыха и выражают огромную благодарность и признательность за поддержку, и осуществление проекта «STAR-СТАРТ»
Обратная связь:
Выражаем благодарность Нарвскому молодежному центру за поддержку интересного спортивного квеста «STAR-СТАРТ».Такая увлекательная форма внеклассной работы по физическому воспитанию содействуют привлечению учащихся к систематическим занятиям физическими упражнениями, повышают интерес к развитию определенного вида спорта, способствуют развитию разносторонних физических качеств: быстроты, силы, ловкости, гибкости, прыгучести, координации движений, а также развивают и укрепляют волевые качества: настойчивость, упорство, волю к победе, сплачивают детский коллектив.


12-06-2022