Narva 6. Kool

Koostöö linna organisatsioonidega
Koostöö linna organisatsioonidega
Juba sel sügisel toimuvad Narva noorteparlamendi XIII koosseisu valimised. Parlamendi liikmed töötavad selle üle, et noorte soovid ja hääled saaksid paremini kuuldud linna administratsiooni ja linna volikogu poolt. Noorteparlament ei tee poliitikat, vaid korraldab üritusi ja diskussioone spetsialistidega, viib noorte seas läbi probleemide uuringuid ning teeb nende põhjal ettepanekuid. Kogu info parlamendi tegevuse kohta said 16.septembril teada 7.-9.-ndate klasside õpilased Narva Noortekeskuse spetsialisti Tatjana Mišina poolt. Kuni 3.oktoobrini peavad kõik valmistel osaleda soovijad täitma ankeedi ja tooma selle Narva Noortekeskusse või saatma meiliaadressile: parlament@noortek.ee
Ankeedi saab küsida huvijuhilt – V.Aleksejevalt, kab. nr 24.

Сотрудничество с городскими организациями
Уже этой осенью состоятся выборы в XIII созыв Нарвского молодежного парламента. Парламентарии работают над тем, чтобы пожелания и голос молодых людейбыли лучше услышаны в городской администрации и городском собрании. Молодежный парламент не занимается политикой, а организует мероприятия и дискуссии со специалистами, проводит исследования проблем среди молодёжи и выдвигают предложения по их решению. Всю информацию о деятельности парламента в презентационном материале смогли узнать 16 сентября ученики 7-х-9-х классов от специалиста НМЦ Татьяны Мишиной. До 3 октября все кандидаты, желающие участвовать в выборах, должны заполнить анкету и принести её в Нарвский молодежный центр или прислать на e-mail: parlament@noortek.ee
Анкету можно получить у руководителя по интересам - В. Алексеевой, каб.№24


16-09-2022