Narva 6. Kool

Rahvusvaheline kiusamisvaba päev

Rahvusvaheline kiusamisvaba päev
2012.a kuulutas Ühinenud Rahvaste Organisatsioon 4.mai kiusamisvabaks päevaks.
Sel päeval kutsub ÜRO üles väljendama selgelt oma suhtumist kiusamise vastuvõetamatuse suhtes. „Kiusamisest vabaks!“ programmi ning Sõber karu vahendusel tutvusid 3.mail 3a klassi õpilased esitlusega „olen hea kaaslane“, tuletasid meelde nelja põhiväärtust ning sõlmisid kokkulepped hoida õpilastevahelisi häid suhteid, austada ja hoolitseda teineteise eest. Seejärel valmistasid lapsed näituseks tööd: „Stopp, bulling!“. Kõik loetletud ülesanded vastavad programmi „Kiusamisest vabaks!“ eesmärkidele, mida realiseeritakse MTÜ Lastekaitse Liidu egiidi all ning mis soodustab õpikeskkonna loomist, kus ei leidu kohta kiusamisele.

Международный день противодействия травле
В 2012 году Организация Объединенных Наций провозгласила 4 мая Международным днем противодействия травле.
В этот день ООН призывает четко выразить позицию неприемлемости травли. Посредством программы «Освободимся от травли!» и Другу Медведю 5 мая ученики 3а класса познакомились с презентацией «Я хороший приятель», вспомнили четыре основные ценности и заключили договоренности поддерживать хорошие отношения между учениками, уважать и заботиться друг о друге. Затем ребята выполнили творческие работы, которые украсят выставку: «Стоп буллинг!» Все перечисленные задания соответствуют целям программы «Освободимся от травли!», реализуемой под эгидой некоммерческой организации Союз защиты детей (MTÜ Lastekaitse Liit), и способствуют созданию учебной среды, в которой нет места травле.


05-05-2022