Narva 6. Kool

Ülemaailmne tervisepäev «Spordiplaneet!»

Ülemaailmne tervisepäev «Spordiplaneet!»
7.aprillil 2022.a on Ülemaailmne tervisepäev!
Päeva deviis: «Meie planeet, meie tervis».
See on tähtis pidu igaühe jaoks, kes hoolitseb enda heaolu, terve keha ja vaimu eest . Päeva teemat toetasid 7а klassi õpilased, osaledes üritusel „Spordiplaneet!“. Kiirus, vastupidavus, osavus, liikumise koordinatsioon, oskus luua inimestevahelisi suhteid ning töötada meeskonnas, viisid lapsed kõikide jaoks ühise eesmärgini – võiduni. Pidu «Spordiplaneedil!» oli silmapistev ja kaasahaarav, positiivsete emotsioonide ning muljetega. Kõiki osalejaid autasustati diplomite ja magusate auhindadega.
Sooviks tänada 7a klassi õpilasi, kes osalesid aktiivselt võistlustes ning eraldi tänu kehalise kasvatuse õpetajale S.Ossipovskajale abi eest ürituse läbiviimisel.

Всемирный день здоровья «Планета спорта!»
7 апреля 2022 года – Всемирный день здоровья! Девиз дня: «Наша планета, наше здоровье».
Это важный праздник для каждого, кто заботится о своем благополучии, здоровом теле и крепком духе. Тему дня поддержали ученики 7а класса, приняв участие в мероприятии «Планета спорта!». Быстрота, выносливость, ловкость, координация движений, умение выстраивать межличностные отношения и работать в команде привели ребят к единой для всех цели – победе. Праздник на «Планете спорта!» получился ярким и захватывающим, оставил массу положительных эмоций и впечатлений. Все участники были награждены дипломами и сладкими призами.
Хотелось бы поблагодарить учеников 7а класса, которые приняли активное участие в соревнованиях и отдельное спасибо учителю физкультуры - Осиповской С.Н. за помощь в проведении мероприятия.


07-04-2022