Narva 6. Kool

Spordiüritus “Ole vormis!”

Spordiüritus “Ole vormis!”
Spordiüritus “Ole vormis!”, kus osalesid 6a klassi õpilased, toimus 31.märtsil.
Võistkondadel oli võimalus osaleda erinevates teatevõistlustes osavuse, kiiruse ja jõu poolest. Jooksu,- hüppamis- ja kukerpallikonkursid toimusid pingelises võistluses. Kõiki osalejaid autasustati diplomite ja magusate auhindadega. Osalejad said positiivse energialaengu ja palju häid emotsioone. Üritus toimus eesmärgiga kaasata õpilasi sportima ning demonstreerides seda, et sport on suurepärane, jõukohane ning emotsionaalne vahend vaba aja veetmiseks ning laeb energia ja hea tujuga.
Täname kehalise kasvatuse õpetajat S.Ossipovskajat spordiürituse „Ole vormis!“ korraldamise eest!

Cпортивное мероприятие «Будь в форме!»
Спортивное мероприятия «Будь в форме!», в котором приняли участие ученики 6а класса, состоялось 31 марта.
Командам были предложены различные спортивные эстафеты на ловкость, быстроту и силу. Конкурсы с бегом, прыжками и кувырками проходили в напряженной борьбе. Все участники были награждены дипломами и сладкими призами, отличным зарядом бодрости и получили море положительных эмоций. Мероприятие проводилось с целью привлечения учащихся к занятиям спорта, демонстрации того, что спорт является прекрасным, доступным, эмоциональным средством проведения досуга и заряжает энергией и хорошим настроением.
Благодарим учителя физкультуры С.Н. Осиповскую за организацию спортивного мероприятия «Будь в форме!»


31-03-2022