Narva 6. Kool

Pooldame tervislikku eluviisi!

Pooldame tervislikku eluviisi!
Igaüks meist tahaks olla tugev, reibas, energiline, et saaksime lugeda lemmikraamatuid, käia huviringides, joosta ja hüpata.
Igaüks peab juba varakult hoolitsema oma tervise eest, teadma mis on hügieen ja kuidas osutada esmaabi. Halb tervis, kahjulikud harjumused ning selle tagajärjel ka haigestumised on kasvus mahajäämise, nõrga õppeedukuse ja halva meeleolu põhjustajad. Tervise halvenemist mõjutavad mitmed tegurid, ning pole saladus, et noor põlvkond veedab palju aega arvuti taga ja televiisori ees, on väheliikuva eluviisiga. Millest koosneb tervislik eluviis ja kuidas süstematiseerida teadmisi ning ettekujutust tervislikust eluviisist? Paljudele huvipakkuvatele küsimustele said 4a ja E1 klassi õpilased üksikasjalikud vastused 11.märtsil, kui nende jaoks toimus vestlustund, mille viis läbi kooli medõde Marina Punžina. Lapsed koostasid tervisliku eluviisi põhilised reeglid ning kavatsevad neid ka hoolikalt järgida.

Мы за здоровый образ жизни!
Наверное, каждый из вас хочет быть сильным, бодрым, энергичным, чтобы выполнять любую работу: читать любимые книги, посещать кружки, бегать и прыгать.
Каждый с раннего возраста должен заботиться о своем здоровье, иметь знания о гигиене и первой медицинской помощи, Плохое здоровье, вредные привычки и как следствие болезни служат причиной отставания в росте, слабой успеваемости, плохого настроения. На ухудшение здоровья влияют многие факторы, и не секрет, что молодое поколение много времени проводят за компьютером, возле телевизора, ведет малоподвижный образ жизни. Так что же составляет ЗОЖ и как систематизировать знания и представления о здоровом образе жизни? Получить подробные ответы на многие интересующие вопросы смогли ученики 4а и Е1 классов . 11 марта для них состоялся урок-беседа, который провела школьная медсестра Марина Пунжина. Ребята составили основные правила здорового образа жизни и намерены четко их соблюдать.


11-03-2022