Narva 6. Kool

Koostöö Narva noortekeskusega

Koostöö Narva noortekeskusega
2.veebruaril toimus 6a klassi õpilaste kohtumine Narva noortekeskuse spetsialistidega.
Veera Sergejeva ja Irina Gluhhova rääkisid lastele keskuse tööst, keskus oli asutatid 1998.a veebruaris Narva noorsootöö arendamise ja koordineerimise eesmärgil. Lapsed said teada, et Narva noortekeskuses tegutsevad:
- noorsootöö arenduse teenistus
- noortealgatuse teenistus (vabatahtlik liikumine)
- avatud noortekeskus “EXIT”(avatud noorteala)
- noorte parlament
- noorte televisioon
- kunstistuudio
- muusikariistadega varustatud kabinet
- salvestusstuudio
Kohtumise lõppedes tänasid lapsed Narva noortekeskuse spetsialiste, kuna nüüd neil ei teki enam küsimust, mida võib õppida ja kuidas oma vaba aega sisustada.
Samal päeval ei jäänud ka meie esimese klassi õpilased ilma tähelepanuta. Neid ootas helkurite valmistamise meistriklass. Koos Narva noortekeskuse spetsialistidega valmistasid lapsed suureoärased kiilid, kes aitavad neil olla pimedas märgatavamad.
Täname Narva noortekeskust loomingulise ning viljaka koostöö eest.

Сотрудничество с Нарвским молодежным центром
2 февраля состоялась встреча учеников 6а класса со специалистами НМЦ.
Вера Сергеева и Ирина Глухова в презентационном материале рассказали ребятам о работе центра, который был основан в феврале 1998 года с целью развития и координации молодежной работы в Нарве. Ребята узнали, что в НМЦ действуют:
- служба развития молодежной работы
- служба молодежных инициатив (волонтёрское движение)
- открытый молодёжный центр “EXIT”(открытая молодежная зона)
- молодежный парламент
- молодёжное телевидение
- Арт-студия
- кабинет, оборудованный музыкальными инструментами
- звукозаписывающая студия
В завершении встречи ребята поблагодарили специалистов НМЦ, ведь теперь у них не возникнет вопросов чему можно научиться и как с пользой провести свой досуг.
В этот же день наши первоклассники тоже не остались без внимания. Их ждал мастер-класс по изготовлению отражателей. Вместе со специалистами НМЦ ребята изготовили замечательных стрекоз, которые помогут им стать заметнее в темноте.
Благодарим НМЦ за творческое и плодотворное сотрудничество.


02-02-2022