Narva 6. Kool

Rahvusvaheline „Aitäh“ päev

Rahvusvaheline „Aitäh“ päev
12. ja 14. jaanuaril toimusid 1a, 4a ja E1 klassi õpilastele teematunnid, mis olid pühendatud ülemaailmsele „Aitäh“ päevale.
Lapsed täitsid heameelega ülesannet „Mille eest oled tänulik?“, tegid kokkuvõtte vaheajast, mängides bingot, lugesid kokku, mitu korda nad keskmiselt ütlevad sõna „Aitäh“ päeva jooksul, mängisid mängu „Viisakas – ebaviisakas“ ning lõid omaenda kordumatu „aitäh-kaardi“.
Kaardid olid lille-, südame-, smaili-, naeratusekujulised. Õpilasesindus toimetab rõõmuga kogu posti tänusõnadega koolisõpradele, klassikaaslastele, õpetajatele ja kooli töötajatele.
Kõik loetletud ülesanded vastasid programmi „Kiusamisvaba kool!“ eesmärkidele, mida realiseeritakse MTÜ Lastekaitse Liidu egiidi all ning mis soodustab kiusamisvaba õpikeskkonna loomist.

Международный день «Cпасибо».

12 и 14 января, для учеников, 1а, 4а и Е1 классов состоялись тематические уроки, посвященные Всемирному дню "Спасибо".
Ребята с удовольствием выполняли алфавитное задание «За что ты благодарен?», подводили итоги каникул, сыграв в игру бинго, посчитали сколько раз «спасибо» в среднем произносят за день, сыграли в игру «Вежливо - невежливо” и создали свою неповторимую «спасибку». Открытки получились в форме цветочка, сердечка, смайлика, улыбки . УП с радостью доставит всю почту со словами благодарности школьным друзьям, одноклассникам, учителям или работникам школы.
Все перечисленные задания соответствуют целям программы «Освободимся от травли!», реализуемой под эгидой некоммерческой организации Союз защиты детей (MTÜ Lastekaitse Liit), и способствуют созданию свободной от издевательств учебной среды.


13-01-2022