Narva 6. Kool

Aktsioon

Aktsioon "Mina valin spordi alternatiiviks halbadele harjumustele"
Peale talvist koolivaheaega startis meie koolis aktsioon "Mina valin spordi alternatiiviks halbadele harjumustele".
Aktsiooni peamiseks ülesandeks on õpilaste motiveerimine tervislikuks eluviisiks, ning juba 12.jaanuaril E2 klassi õpilased võtsid osa SPORT-QUESTist.
Katsete läbimise käigus õppisid osalejad tundma oma tugevaid ja nõrku külgi, milline on nende vastupidavus ning tähelepanelikkus pisiasjade suhtes. Lapsed pidid läbima 8 punkti, kus igas kohas nad pidid 30 sekundi jooksul täitma sportliku ülesande ning panema kirja oma tulemuse.
Esimese koha saavutas parima tulemusega Sergei Frants. 9а ja 9b klassi õpilased osalesid sõpruskohtumises võrkpallis. Esimese auhinnalise koha saavutas 9b klassi võistkond.
Kõiki aktsioonis "Mina valin spordi alternatiiviks halbadele harjumustele " osalejaid autasustati diplomite ning magusate auhindadega.
Täname kehalise kasvatuse õpetajat S.Ossipovskajat abi eest ürituse läbiviimisel.

Акция "Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам"...

После зимних каникул в нашей школе стартовала акция "Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам".
Основной задачей данной акции является ориентирование школьников на здоровый образ жизни, и уже 12 января ученики Е2 класса приняли участие в СПОРТ-КВЕСТЕ.
В процессе прохождения испытаний участники смогли узнать свои сильные и слабые стороны, какова их выносливость и степень внимательности к мелочам. Ребятам предстояло пройти 8 станций, на каждой из которых в течение 30 секунд им предстояло выполнить спортивное задание и записать свой результат.
Первое место и лучший результат показал Сергей Франц. А ученики 9а и 9б классов приняли участие в товарищеской встречи по волейболу. Первое призовое место заняла команда 9б класса.
Все участники Акция "Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам" были награждены дипломами и сладкими призами.
Благодарим учителя физкультуры Осиповскую С.Н. за помощь в проведении мероприятия.


12-01-2022