Narva 6. Kool

Reis tolerantsuse maale

Reis tolerantsuse maale
12.novembril suundusid 1a ja 2a klassi õpilased reisile „Tolerantsuse maale“, mida kaardilt ei leia, kuid mille leiab südamest, hingest ja mõtetest..
Selleks tuli lastel meelde tuletada muinasjutu „Võlur Oz“ kangelaste südamesoovid. Selle ülesandega said õpilased hakkama ning sattusid Võlusõnade linna peaväljakule. Lapsi ootasid ees erinevad katsumused, kuid nad olid sõbralikud, aitasid teineteist, jagasid üksteisega oma südame- ja hingesoojust tugeva käepigistusega, ning reisi lõppedes viskasid minema vananenud ja mittevajalikud ning kasutuks muutunud tunded.
Kõike loetletud ülesanded vastavad MTÜ Lastekaitse Liidu egiidi all realiseeritava „Kiusamisvaba kool!“ programmi eesmärkidele ning soodustavad kiusamisvaba õpikeskkonna loomisele.

Путешествие в страну Толерантности
12 ноября ученики 1а и 2 а классов отправились путешествовать по «Стране Толерантности» которою вы не найдете на карте, но найдете в своем сердце, душе, мыслях.
Для этого ребятам было необходимо вспомнить заветные желания всех героев сказки «Волшебник изумрудного города». С поставленной задачей участники справились и оказались на главной площади города «Волшебных слов». Ребят ждали различные испытания, но они были дружными, помогали друг другу, делились теплом своего сердца, своей души друг с другом крепким рукопожатием, а в завершении путешествия выбросили старые, ненужные чувства ставшие ненужными, бесполезными.
Все перечисленные задания соответствуют целям программы «Освободимся от травли!», реализуемой под эгидой Союза защиты детей (MTÜ Lastekaitse Liit), и способствуют созданию свободной от издевательств учебной среды.


12-11-2021