Narva 6. Kool

Interaktiivne mäng «Sügisel külas»

Interaktiivne mäng «Sügisel külas»
Kõik lapsed armastavad mängida, see on vaieldamatu tõde.
Teadmishimuliste 1. klassi õpilastele toimus 22.oktoobril interaktiivne mäng „Sügisel külas“. Lapsed pidid mõistatama piltmõistatusi kuldse sügise kohta!
Igas piltmõistatuses olid piltide, tähtede, numbrite ja sümbolite abil peidetud erinevad esemed ning loodusnähud, mida võib põhiliselt märgata ainult sügisel. Veel oli huvitav mäng „Leia erinevused“ 2 sarnase pildiga, millel oli joonistatud seeneväli. 1a klassi õpilased olid väga tähelepanelikud ning leidsid 7 erinevust, lahendasid mängleva kergusega „Sügise“ ristsõna, leidsid 2 ühtemoodi lehte ning said magusad auhinnad. Tänu mängudes osalemisele, avastavad lapsed enda jaoks palju uut selles maailmas. Õpime mängides!

Интерактивная игра «В гости к Осени »
Все дети любят играть, это неоспоримая истина. Br>И для любознательных первоклассников 22 октября состоялась интерактивная игра «В гости к Осени ». Ребятам было предложено разгадать увлекательные ребусы про золотую осень!
В каждом ребусе с помощью картинок, букв, цифр и символов были зашифрованы различные предметы и явления природы, которые можно наблюдать в основном только осенью. А ещё интересная игра «Найди отличия» с 2 похожими картинками, на которых нарисована грибная полянка. Ученики 1а класса были очень внимательными, и нашли 7 отличий, с легкостью отгадали кроссворд «Осенний», нашли два одинаковых листочка и получили сладкие призы. Благодарю участию в играх, ребята находят для себя новое и познают мир. Учимся, играя!
22-10-2021