Narva 6. Kool

Projekt « Peatu, vaata, veendu!»

Projekt « Peatu, vaata, veendu!»
13.septembril osalesid 6a klassi õpilased projektis «Peatu, vaata, veendu!», milles juba 6 aastat järjest on osalenud 5-6-ndate klasside õpilased üle kogu Eesti.
Osalejad tutvusid eesmärkide ja ülesannetega ning video vaatamise ajal täiendasid ja kinnistasid oma teadmisi Liikluseeskirjadest. Seejärel vastasid õpilased liikluseteemalise viktoriini küsimustele, ning 16.septembril ootas õpilasi meeskonna loovtöö, mille käigus tehti ohtlike reguleerimata ülekäiguradade juurde ennetavad pealkirjad «Peatu, vaata, veendu!». Tänu projektis osalemisele tekkis koolimaja vahetus läheduses asuvate ülekäiguradade juurde märgistus ning loodame, et see aitab lastes arendada oskust leida kõige ohutum tee kodust koolini, samuti kasvatada lugupidavat suhtumist kõikidesse liikluses osalejatesse.

Проект « Peatu, vaata, veendu!»
13 сентября ученики 6а класса стали участниками проекта « Peatu, vaata, veendu!», в котором шестой год подряд принимают участие ребята 5-х-6-х классов по всей Эстонии.
Участники познакомились с целями и задачами просмотрев видео, благодаря которому пополнили и закрепили знания о Правилах Дорожного Движения. Затем ученики ответили на вопросы викторины по Дорожному Движению, а 16 сентября ребят ждала творческая командная работа, в ходе которой на опасных нерегулируемых пешеходных переходах были сделаны предупреждающие надписи « Peatu, vaata, veendu!» .Благодаря участию в проекте появилась разметка возле пешеходных переходов расположенных в непосредственной близости от школьного здания, и надеемся, это поможет развивать у детей умение находить наиболее безопасный путь от дома до школы, а так же воспитывать уважительное отношение ко всем участникам дорожного движения.


16-09-2021