Narva 6. Kool

Kodanikupäev

Kodanikupäev
26.novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva.
Kodanik olla – tähendab täita oma kohustust riigi ees, tunda oma riigi kultuuri ja ajalugu.
Tähtpäeva eel 20. ja 23. novembril toimusid 3a ja Е1 klasside õpilastele kodanikupäevale pühendatud üritused. Lapsed vaatasid filmi Eestist, osalesid viktoriinis, mis koosnes 11 küsimusest ning loovülesandest, kus oli vaja meelde tuletada ja joonistada linnatänavaid.

День гражданина
26 ноября в нашей Республике отмечают День гражданина.
Быть гражданином – это выполнять свои обязанности перед государством, знать культуру, историю своей страны.
И в преддверии праздника 20 и 23 ноября для учащихся 3а и Е1 классов состоялись мероприятия, посвященные праздничной дате. Ребята посмотрели фильм об Эстонии, приняли участие в викторине, которая насчитывала 11 вопросов и творческом задании, в котором было необходимо вспомнить и нарисовать улочки города.


23-11-2020