Narva 6. Kool

Narva Noorte Tugila infotund

Narva Noorte Tugila infotund
Peale sügisest koolivaheaega osalesid 8-9-ndate klasside õpilased nädala jooksul Narva Noorte Tugila infotundides.
Ürituse eesmärgiks oli, et aidata õpilastel selgusele jõuda tulevase eriala suhtes ning anda infot, millistes Eesti õppeasutustes on võimalik õppida. Narva Noortekeskuse spetsialistid rääkisid õppimisvõimalustest peale 9 ja 12 klassi ning andsid infot erinevate programmide ja fondide kohta. Samuti võisid õpilased läbida testi „Mulle meeldib…“, mis sisaldas 20 paari väiteid. Peale selle täitmist, said õpilased vastuste põhjal kindlaks määrata oma tulevase ametivaldkonna.
Täname Jelizaveta Golubevat ja Kirill Gussevit infotunni läbiviimise eest ja loodame edaspidisele koostööle!

«Инфо-час по программе Narva Noorte Tugila»

После осенних каникул в течение недели ученики 8-х-9-х классов стали участниками инфо-часа по программе Narva Noorte Tugila.
Цель мероприятия заключалась в том, чтобы помочь ребятам определиться с будущей специальностью и в каких учебных заведениях Эстонии можно получить образование. Специалисты НМЦ рассказали о возможностях обучения после 9 и 12 класса и проинформировали о программах и фондах. Так же ученикам был предложен тест «Мне нравится…», который включал 20 пар убеждений. Заполнив его и вписав в таблицу, по наибольшему количество ответов, ребята смогли определить свою будущую профессиональную сферу.
Благодарим Елизавету Голубеву и Кирилла Гусева за проведение ифо-часа и надеемся на дальнейшее сотрудничество.


26-10-2020