Narva 6. Kool

Päästmine veekogudel
Päästmine veekogudel
Kuidas mitte sattuda erakorralistesse olukordadesse, mida teha, kui õnnetus on juba juhtunud, kuidas aidata veekogudel hättasattunuid? Nendele küsimustele vastuseid peab iga inimene teadma juba lapsepõlvest.
31. jaanuaril, 1. klasside õpilastele toimus meie koolis õppetund teemal „Päästmine veekogudel“. Ohutuse tunni viis läbi Päästeameti spetsialist Maila Leete . Poisid ja tüdrukud vastasid aktiivselt küsimustele, õppisid huviga tundma veekogudel käitumist, uppujate päästmise ja esmaabi osutamise võtteid, ohutusnõudeid massiliste supluste ajal.
Samuti esitati talvise aja aktuaalseid küsimusi, millal tohib tiigijääle minna. Loodame, et lapsed kasutavad kõiki saadud teadmisi ning õnnetusjuhtumite arv meie riigis väheneb.

Спасение на воде
Как не попасть в чрезвычайную ситуацию, что делать, если беда все же случилась, как помочь пострадавшим на воде?? – ответы на эти вопросы каждый человек должен знать с самых юных лет.
И 31 января, для учеников 1-х классов в нашей школе состоялось занятие на тему - « спасение на воде ». Урок безопасности провела специалист Спасательного департамента – Maila Leete . Мальчишки и девчонки активно отвечали на вопросы, с интересом изучали правила поведения на воде, приемы спасения тонущих и оказания первой доврачебной помощи, требования безопасности во время массовых купаний. А также актуальные вопросы в зимнее время, когда разрешается кататься и выходить на пруд.
Надеемся , что все полученные знания ребята будут неукоснительно выполнять и количество несчастных случаев в нашей стране сократится.


31-01-2020