Narva 6. Kool

Õpilasesinduste foorum - Форум ученических представительств
Õpilasesinduste foorum
13.novembril 2019.a toimus KM Rugodiv õpilasesinduste foorum, mille korraldajaks oli Narva noortekeskus ja Narva noorteparlament.
Foorumi teemaks oli „Ülemaailmne headuse päev“. Igast koolist olid kutsutud õpilasesinduste esindajad. Meie kooli esindas meeskond:
1. Kazin Aleksandr, 8a klass
2. Vinogradova Jelizaveta, 8b klass
3. Pankova Jelizaveta,9a klass
4. Morozova Veronika, 9a klass
5. Blitsõn Daniil, 9a klass
6. Vassina Alissa, 9a klass
7. Ponomarjova Anastassia, 9a klass
8. Leonov Savva, 9a klass
9. Koptšikova Aljona, 9b klass
10. Ahu Aleksei, 9b klass
11. Antipova Jelena, 9b klass
Foorumil osalejad läbisid koolitusel, osalesid töötubades, valmistasid ette loomingulisi etteasteid.
Foorumi lõpus tehti kollektiivne loovtegevus, mille deviis kõlas: «Maailm muutub paremaks sel juhul, kui igaüks meist teeb heategusid!»

Форум ученических представительств
13 ноября 2019 года в ДК «Ругодив» состоялся Форум ученических представительств, организаторами мероприятия являлись Нарвский молодежный центр и Нарвский молодежный парламента.
Тема форума - «Всемирный день доброты». От каждой школы приглашались представители ученических представительства. Нашу школу представляла командаТема форума - «Всемирный день доброты». От каждой школы приглашались представители ученических представительства. Нашу школу представляла команда:
1-Казин Александр -8 а класс
2-Виноградова Елизавета -8 б класс
3-Панкова Елизавета -9 а класс
4-Морозова Вероника -9 а класс
5-Блицын Даниил -9 а класс
6-Васина Алиса -9 а класс
7-Пономарева Анастасия -9 а класс
8-Леонов Савва -9 а класс
9-Копчикова Алена - 9 б класс
10-Аху Алексей -9 б класс
11-Антипова Елена -9 б класс
Участники форума прошли обучение, посетили мастер-классы, подготовили творческие номера.
В завершении форума все команды выполнили коллективное творческое дело, девиз которого звучал: «Мир станет добрее в том случае, если каждый из нас будет совершать добрые поступки!»


13-11-2019