Narva 6. Kool

Fotokonkursi kokkuvõtete tegemise tseremoonia
Fotokonkursi kokkuvõtete tegemise tseremoonia
5.novembril toimus pidulik tseremoonia, kus tehti kokkuvõtted fotokonkursist – „Keerlesid kuldsed lehed...“ ja „Imepärane maailm...“
Konkursi eesmärgid ja ülesanded:
- luua tingimused õpilaste väärtushinnangute kujundamiseks ning loomingulise eneserealiseerimise arendamiseks;
- õpilaste loominguliste võimete väljaselgitamine ja arendamine;
- ümrbitseva maailma esteetilise tajumise arendamine;
- eneseväljenduse vajaduse ja oskuse kujundamine kättesaadavates loominguliikides;
- tervisliku eluviisi vajaduse kujundamine.
Osalema olid kutsutud 1-9 klasside õpilased, õpetajad, kooli töötajad ja lapsevanemad. Fotokonkursi algatajaks ja korraldajaks oli kooli õpilasesindus. Fotokonkurss ei olnud professionaalidele, selles osalesid ainult harrastajad. Kokkuvõtete tegemisel seisis žürii keerulise valiku ees, kuna konkursile esitati üle 100 töö.
Ning tegelikult oli äärmiselt raske sellise hulga fototööde seast valida välja parimatest parimad:
Võitjate nimed:
Nominatsioon – publiku lemmiku auhind
Viktoria Tahtarova, 9а klass
3. koht – Ksenia Beljajeva, 8b klass
2. koht – Jelizaveta Vinogradova, 8b klass
1.koht – Daniil Mikenin, 8a klass

Täname veelkord kõiki konkursil osalejaid ja soovime uusi loomingulisi võite!

Церемония подведения итогов конкурса фотографий
5 ноября состоялась торжественная церемония подведения итогов конкурса фотографий – «Закружила листва золотая…» и «Мир прекрасного...»
Цели и задачи конкурса:
- создать условия для формирования ценностного отношения к жизни и развития творческой самореализации учащихся.
- выявление и развитие творческих способностей учащихся;
- развитие эстетического восприятие окружающего мира;
- формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
- формирование потребности к ведению здорового образа жизни.
К участию были приглашены ученики 1-9 классов, учителя, работники школы и родители. Инициатором и организатором фотоконкурса являлось УП школы. Наш фотоконкурс был не для профессионалов, в нем участвовали только любители. При подведении итогов жюри предстояла непростая задача, так как на конкурс было представлено более 100 работ.
И на самом деле, чрезвычайно сложно было среди такого количества фоторабот отобрать лучшие из лучших.
Имена победителей:
Номинация - приз зрительских симпатий:
Виктория Тахтарова -9а класс
3 место - Беляева Ксения 8б класс
2 место - Виноградова Елизавета -8б класс
1 место - Микенин Даниил 8а класс
Еще раз благодарим всех за участие в конкурсе и желаем новых творческих побед!


07-11-2019