Narva 6. Kool

Questival 2019
Questival 2019
Euroopa kutseoskuste nädala raames korraldas Ida-Virumaa kutsehariduskeskus 8-9 klasside õpilastele köitva ja huvitava ürituse, eesmärgiga tutvustada õpilastele mitmekesist kutseharidust ning õppimisvõimalusi. Questival toimus mitteformaalses interaktiivses võistkondlikus formaadis. Igas võistkonnas oli 5 osalejat. Meie võistkonda esindasid 9a klassi õpilased - Daniil Blitsõn (кvõistkonna kapten), Savva Leonov, Anastassia Ponomarjova, Jekaterina tahtarova, Viktoria Tahtarova. Iga võistkond pidi läbima „oskuste peatused“, täitma igas peatuses planeeritud ülesanded ning teenida punkte. Ühe ülesande täitmise aeg oli 10 minutit.
Osalejaid ootasid järgmised «oskuste peatused»:
1. Arvutigeenius
2. Pikselgraafika
3. Köitev mehhatroonika
4. Peakokk
5. Huvitav keevitus
6. Noor autotehnik
7. Minitort
8. Rõivaste disainer
9. Karjäär
10.Õpilasesindus
Meie võistkond sai suurepäraselt püstitatud ülesandega hakkama ja saavutas esikoha.
Õnnitleme õpilasi saavutuse puhul ning soovime uusi loomingulisi võite ja edu!

Квестиваль 2019
В рамках Европейской недели профессиональных навыков Ида-Вирумааский центр профобразования 17 октября предожил ученикам 8-х -9-х классов увлекательное и интересное мероприятие, с целью познакомить ребят с разнообразием профессионального образования и возможностями обучения . Квестиваль проходил в неформальной интерактивной командной форме. В каждой команде должно было быть 5 участников . Нашу школу представляли ученики 9а класса - Блицын Даниил (капитан команды), Леонов Савва, Пономарева Анастасия, Тахтарова Екатерина, Тахтарова Виктория. Каждая команда должна была пройти «остановки навыков», выполнить задания, запланированные на каждой остановке, заработать баллы. Время выполнения одного задания составляло 10 минут. Участников ожидали следующие «остановки навыков»:
1. Компьютерный гений
2. Пиксельная графика
3. Увлекательная мехатроника
4. Шеф-повар
5. Занимательная сварка
6. Молодой автотехник
7. Миниторт
8. Дизайнер одежды
9. Карьера
10.Ученическое самоуправление
Наша команда прекрасно справилась с поставленной задачей и заняла призовое первое место.
Поздравляем ребят с высокой наградой и желаем новых творческих побед и успехов!
17-10-2019