Narva 6. Kool

Koos mööda teid käia on lõbusam
Koos mööda teid käia on lõbusam
25.sepptembril toimus 1-4 klasside õpilastele aulas liikluseeskirjade teemaline üritus „Koos mööda teid käia on lõbusam“.
Teedel laste turvalisuse probleem muutub iga aastaga üha aktuaalsemaks ning kooli põhiülesandeks on teha nii, et teed ja tänavad oleksid väikeste jalakäijate jaoks ohutud. Noorsoopolitseinik Andrei Sobolev aitas lastel meelde tuletada turvalise liiklemise alustõed, seejärel mängulises vormis kordasid kõik osalejad liikluseeskirju jalakäijate jaoks, mõistatasid mõistatusi ning vastasid küsimustele. Kooli teisel korrusel avati näitus õpilaste loovtööde näitus „TEE JA MINA“.

Вместе весело шагать по дорогам
25 сентября для учеников 1-х- 4-х классов в актовом зале состоялось занятие по правилам дорожного движения «Вместе весело шагать по дорогам ».
Проблема безопасности детей на дорогах с каждым годом становится все более актуальной и основная задача школы сделать так, чтобы улицы и дороги стали безопасными для маленьких пешеходов. Инспектор молодежной полиции Андрей Соболев, помог ребятам вспомнить основы безопасного поведения, затем в игровой форме все учащиеся повторяли правила дорожного движения для пешеходов, отгадывали загадки, и отвечали на вопросы. А на втором этаже школы оформлена выставке «ДОРОГА И Я», где представлены творческие работы учеников.
25-09-2019