Narva 6. Kool

Mänguprogramm „Lõbusate tegevuste tund lastele“
Mänguprogramm „Lõbusate tegevuste tund lastele“
13.septembril valmistas ÕE koos kehalise kasvatuse õpetajatega algkooli õpilastele ette spordipeo, milles osalemine andis kõikidele palju energiat ja reipust.
Lapsed elasid teineteisele emotsionaalselt kaasa, näitasid oma sportimisoskuseid, püüdlust ning visadust, meeskonnatöö oskust. Koos lastega ergutasid väikeseid sportlasi 9a klassi ÕE meeskond. Peolised tunnistasid, et ootavad kannatamatusega järgmisi võistluseid, kuna see on väga hea põhjus veeta aega kasulikult, võistelda teineteisega osavuses, jõus ja kiiruses.
Täname kehalise kasvatuse õpetajaid – A.G.Jagudinit ja S.N.Ossipovskajat koostöö ja abi eest ürituse läbiviimisel.

Игровая программа «Час веселых затей для детей»
13 сентября для учеников начальной школы УП совместно с учителями физкультуры подготовило спортивный праздник, участие в котором подарило им огромный заряд энергии и бодрости.
Ребята очень эмоционально поддерживали друг друга, показывали свои спортивные навыки, стремление и упорство, умение работать в команде. Вместе с ребятами, маленьких спортсменов подбадривала команда УП 9а класса. Участники праздника признались, что с нетерпением ждут следующих соревнований, ведь это отличный повод провести время с пользой, посоревноваться друг с другом в ловкости, силе и быстроте. Благодарим учителей физкультуры - А. Г. Ягудина и С. Н. Осиповскую за сотрудничество и помощь в проведении мероприятия.


13-09-2019