Narva 6. Kool

ÕOV – OLEME-MEESKOND!
ÕOV – OLEME-MEESKOND!
ÕOV esimees – Daniil Blitsõn, 9a klass
ÕOV esimehe asetäitja – Jekaterina Tahtarova, 9a klass
ÕOV sekretär – Viktoria Tahtarova, 9a klass

OLEME Narva 6. Kooli aktiivsed, algatusvõimelised, sihikindlad ning loovad õpilased. Kui soovid olla meie meeskonnas, tegeleda huvitavate ürituste korraldamisega, areneda ning saada kasulikku elus vajalikku kogemust, siis tule – me ootame Sind!
Me tervitame meeskonnatööd, sõprade leidmise, koolielus osalemise ning selle parendamise oskust,õppe- ja kasvatusprotsessi parendamiseks ja vaba aja veetmiseks projektide koostamise oskust, samuti õpime tegema tähtsaid otsuseid ning tunnetada vastutuse määra oma sõnade ja tegude eest.
ÕOV – on väga hea võimalus õppida iseseisvust, tunnetada oma teed ning suurepärane ettevalmistus selleks, et end edukalt realiseerida tulevases iseseisvas elus.

УП-МЫ-КОМАНДА!
Председатель УП – Даниил Блицын 9а класс
Заместитель председателя УП – Екатерина Тахтарова 9а класс
Секретарь УП – Виктория Тахтарова 9а класс
МЫ - активные, инициативные, целеустремленные, креативные ученики Нарвской школы №6.
Если ты хочешь быть в нашей команде, заниматься организацией интересных мероприятий, развиваться и получать полезный опыт, который пригодиться тебе в жизни, приходи - мы ждем тебя!
Мы приветствуем умение работать в команде, находить друзей, участвовать в жизни всей школы и улучшать ее, вносить на рассмотрение проекты по улучшению учебного и воспитательного процесса, по организации досуга, а также учиться принимать важные решения и познать уровень ответственность за свои слова и поступки.
УП – это отличная возможность научиться самостоятельности, осознанию своего пути в жизни и великолепная подготовка к тому, чтобы успешно реализовать себя в будущей самостоятельной жизни.


18-09-2019